Loading...
Home 2017-05-10T20:37:03+00:00

Spara energi med förbättrad elkvalité – SinuTEC erbjuder ett av världens mest beprövade system för mätbar energioptimering. 42.000 sålda enheter.

ECObox

Besparing upp till 40 %

ECObox – belysning

För gatu – och vägbelysning , logistikcenter, lager, flygplatser, hamnar,  buss- och tågstationer, tunnlar och broar, fabriker, butiker, parkeringshus, industrilokaler etc.

LÄS MER

ECObox – fastighet

ECObox – fastighet passar bensinstationer, hotell, stormarknader, snabbmatskedjor, resturanger, varuhus, bostadsrätter, allmännyttiga bostäder, butiker, kliniker, sjukhus, skolor, kontorsbyggnader, kylanläggningar osv.

LÄS MER

ECObox – motor

ECObox-motor för rulltrappor, hissar samt olika typer av elmotorer som används inom industrier m.m

LÄS MER

ECObox – villa

ECObox-villa passar villor, radhus och lägenheter samt mindre lokaler. Finns från 25A. Väggmonteras enkelt av en behörig elektriker.

LÄS MER

Spänningsvariationer är problemet, med våran smarta energieffektiva ECO-box 

löser vi problemet genom spänningsoptimering

Övervaka din fastighet – EMS

För övervakning av fastighetens drift och underhåll. Du kan även se din besparing och förbrukning i realtid.

LÄS MER
 • Besparing upp till 40%

 • Förlänger livslängden på anslutna enheter med upp till 30%

 • Sänker dina servicekostnader med upp till 30%

 • Minskade koldioxidutsläpp

 • EMS™, Övervakning av din fastighet i realtid via internet

 • ROI på normalt 2-4 år

 • Livslängd 15 år, Serviceavtal som option

 • Stärker ditt företags miljöprofil

Minskad elförbrukning med mätbara resultat.

Vanliga frågor och svar

Vilka fördelar har energibesparingen? 2017-04-27T07:48:02+00:00

Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan 

 • Genom att arbeta med energifrågan minskar ditt företags fotavtryck på klimat och miljöområdet. Allt fler företag vill ta ett samhällsansvar och bidra till klimat- och miljöarbetet.
 • IEA bedömer att energieffektivisering behöver bidra till 40 % minskade koldioxidutsläpp för att nå tvågradersmålet.

Exempel: Fastigheten X förbrukar 600 000 kWh per år. Eko-enheten Y sänker elförbrukningen med 10% vilket ger en besparing på 60 000 kWh, 60 000 kronor och 60 000 kg koldioxidutsläpp, årligen*.
* Varje sparad kWh motsvarar 1 krona och 1 kg koldioxidutsläpp.

Minska företagets kostnader för energi och stärk konkurrenskraften

 • Med hjälp av energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med 10-20 % på 2-3 års sikt.
 • Ju mindre energi företaget använder desto mindre känsligt blir företaget för skiftande energipriser.

Öka produktiviteten och effektiviteten i ditt företag

 • Forskning visar att lönsamheten för åtgärder för energieffektivisering i snitt fördubblas när man räknar in andra positiva effekter såsom bättre arbetsmiljö, minskade underhållsstopp och ökad produktivitet.

Stärk företagets varumärke och förbättra image

 • Genom ett aktivt arbete med att minska företagets energianvändning stärks företagets varumärke och kan ge en marknadsföringsfördel.
 • Allt fler kunder och andra samhällsaktörer ställer miljökrav på leverantörer för att själva förbättra sin image och sitt varumärke.
Kan man övervaka Ecoboxenheterna med fjärrstyrning? 2017-04-26T21:05:45+00:00

Remote Energy Management System

 • Remote EMS är ett heltäckande on-line baserat system för konfigurering, övervakning, kontroll och analys av storskaliga installationer. All trafik sker via mobilnätet eller fast Internet.

On-line Data åtkomst

 • All åtkomst av realtids data sker via valfri internetläsare, allt ifrån en smartmobil, läsplatta eller dator. All åtkomst till systemet sker via det inbyggda behörighetssystemet. Användaren kan monitorera och analysera historiska data från alla anslutna enheter. All information han exporteras till Excell. Det är även möjligt att on-line konfigurera anslutna enheter.

Smart data analys

 • En ansluten enhet sparar alla tänkbara elektriska mätvärden med mycket hög precision. Historiska och realtidsvärden som t.ex elektrisk förbrukning och besparing sparas per dag, vecka, månad eller år för senare analys. Det är fullt möjligt att analysera mönster i elförbrukningen men även gämföra med andra valfria installationer för att upptäcka avvikelser och maximera energibesparingar.

Larm av onormala händelser

 • I det fall onormala händelser sker som t.ex ovanligt höga- eller låga elektriska laster kan systemet omedelbart larma via SMS eller e-post till valfri mottagare. Detta har histriskt visat sig vara en mycket värdefull funktion för våra tusentals anslutna kunder. Larmen går att skapa och underhålla av behörig personal.
Vilka egenskaper skiljer produkterna? 2017-04-26T21:04:41+00:00

Ekobox bygger på samma teknik och patent men har optimerats för olika användningsområden.

Ecobox Fastighet
Ecobox Fastighet är en enhet som konstant kontrollerar och stabiliserar den behovsstyrda spänningen till samtliga laster i fastigheten. Därmed genererar den en omedelbar potentiell besparing på upp till 20%. Elkvalitén förbättras genom att dämpa övertoner och reducera spänningstransienter. EKO-Fastighet förlänger dessutom elutrustningarnas livslängd. Alla våra modeller är 3-fas med automatisk frånkoppling utan elektriskt avbrott eller manuell frånkoppling med kort elektriskt avbrott. Maximal spänningsreducering är 20Volt eller 23Volt beroende på modell och regleringen sker i steg om 2,5Volt

Aktuella storlekar: 80A, 125A, 250A, 350A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A och 1450A

Ecobox Motor
Ecobox Motor är en enhet som konstant kontrollerar och stabiliserar den behovsstyrda spänningen till samtliga laster i industrifastigheter och maskiner. Se film.

Ecobox Belysning
Våra energibesparingsenheter är utvecklade för att passa små som större belysningsanläggningar, innomhus som utomhus. Enheterna är små och kompakta och installeras i direkt anslutning till belysningscentralen. Maximal spänningsreducering är 40V til 43V beroende på modell och regleringen sker i steg om 2,5Volt. Finns från 20A till 250A. Ger upp till 40% besparing.

Passar utmärkt till gatu- och vägbelysning, logistikcenter, lager, flygplatser, hamnar, centrala buss- och tågstationer, tunnlar och broar, industriområden, fabriker, bilhandlare, parkeringshus etc.

Hur installerar man Ecoboxenheterna? 2017-04-26T21:06:49+00:00

Ecoboxenheterna installeras enkelt efter den inkommande huvudströmbrytaren eller före belysningscentralen. Tack vare sin kompakta storlek (upp till 160A) kan den enkelt väggmonteras utan några förändringar i befintlig elektrisk infrastruktur.

Hur stor blir besparingen i min fastighet? 2017-04-20T12:49:19+00:00

Besparingar med spänningsoptimering sträcker sig från 8%-18% beroende på fastighetens förutsättningar. Pumpar och motorer kan spara mest med en ”en beräknad” besparing på 17%, kylskåp 16% och en central värmepump mellan 15% och 18 %. Stora besparingar kan också göras på belysning med låg spänning spotlights och glödlampor spara 15% och CFL belysning av 11%.

Spänningsoptimering är en av Storbritanniens mest effektiva energibesparande lösningar och kan spara upp till 18% på elräkningen varje år genom att minska spänningsöverskott av el till din anläggning.

Vi hjälper er gärna med att ta fram ett indikativa besparingsförslag. Enklast är då att ni skickar en faktura från er elleverantör till oss så att vi kan se vilken huvudsäkring ni har (ampere) samt er årsförbrukning. Ni kan även skicka era inloggningsuppgifter till er elleverantör om ni vill få en mer utförlig rapport. Utöver det behöver vi veta inkommande spänning (volt) och effektvärde (CosFi). Säg till om ni behöver hjälp med denna mätning. När vi har dessa parametrar kan vi räkna ut besparingen enligt beräkningen för Ohms lag (Spänning=Resistans*Ström)

Vilka brancher använder Ecoboxenheterna? 2017-04-26T21:07:51+00:00

Ecobox Villa passar villor, radhus och lägenheter samt mindre företag.

Ecobox Fastighet passar bensinstationer, hotell, närbutiker, stormarknader, snabbmatskedjor och restauranger, varuhus, bostadsrätter, allmännyttiga bostäder, butiker, kaféer, gym, kliniker, sjukhus, skolor, gym, kontorsbyggnader, kylanläggningar osv.

Ecobox Belysning passar gatu- och vägbelysning, logistikcenter, lager, flygplatser, hamnar, centrala buss- och tågstationer, tunnlar och broar, fabriker, bilhandlare, parkeringshus, industrilokaler osv.

Vilka störningar minimeras? 2017-04-20T12:45:45+00:00

1. DIPPAR OCH PIKAR
Transienter är snabba, positiva eller negativa spänningsspikar som har en varaktighet mindre än 20 ms (en period) och med andra ord är en snabbare spänningsförändring än exempelvis spänningsdippar.

STÖRNINGSKÄLLOR: Transienter orsakas av åska, in-/urkoppling av kondensatorbatterier, omkopplingar i nätet mm.

KONSEKVENSER: Apparathaverier, störning på elektronik, styrsystem, datorer, driftstörning på frekvensomriktare mm. Transienter som bryter igenom noll-genomgången kan orsaka störningar på synkroniseringsapparatur som triggar på just noll-genomgången.

KOSTNADER: Transienter beräknas kosta svenska elkunder 460 Mkr per år (UPN, 2006) (det är möjligt att även kostnader för spänningshöjningar inkluderas).

2. SPÄNNINGSDIPPAR OCH SPÄNNINGSHÖJNINGAR
Med dippar avses spänningssänkningar som är djupare än 10 procent av nominell spänningsnivå och som har en varaktighet längre än 20 ms (en period). Med spänningshöjningar avses kortvariga spänningshöjningar som överstiger 3 procent av nominell spänning och med en varaktighet längre än 20 ms (en period). Dippar är jämfört med transienter en långsammare störning som därmed får genomslag på spänningens effektivvärde.

STÖRNINGSKÄLLOR: Vanliga störningskällor som ger upphov till spänningsdippar är åska, jordfel, kortslutningar, motorstarter, pumpar, valsverk och svetsmaskiner.

KONSEKVENSER: I samband med en spänningsdipp uppstår ett energiunderskott som innebär störning på elektronik, styrsystem, datorer, robotar mm. Andra konsekvenser är driftstörning på frekvensomriktare, blinkning i belysning, störningar i värme/gjutprocesser, maskinhaverier, produktionsstopp mm. Man har även påvisat att spänningsdippar kan ge upphov till strömrusningar i elektroniska apparater som riskerar att skadas av detta.

KOSTNADER: Totalt beräknas spänningsdippar tillsammans med korta avbrott (kortare än 3 min) kosta svenska elkunder 1400 Mkr per år (UPN, 2006). Hårdast drabbad är process- och verkstadsindustri, där olika typer av driftstopp medför stora ekonomiska förluster.

3. ÖVERTONER
Övertoner utgörs av spänning och ström med annan frekvens än grundtonen (50 Hz). Genom att övertoner förekommer i elnätet förvrängs spänningens och strömmens vågform och ursprungliga sinusform. När man i dessa sammanhang talar om övertoner avses normalt sett de harmoniska övertonerna, dvs övertoner som är heltalsmultiplar av grundtonen. Den vanligaste mätparametern för övertoner är THD (Total Harmonic Distortion) som är ett mått på den samlade övertonshalten.

STÖRKÄLLA: Alla olinjära laster ger upphov till övertoner. Exempel på detta är datorer, lågenergilampor, switchade nätaggregat, frekvensomriktare, ljusbågsugnar mm. Om man mäter upp höga halter kan detta vara en indikator på trasiga övertonsfilter.

KONSEKVENSER: Försämrad verkningsgrad i motorer, ökade energiförluster, varmgång i motorer, överlast av transformatorer och annan utrustning, resonans resulterande i överströmmar eller överspänningar, störning på elektronik och styrsystem, strömmar i noll-ledare mm.

KOSTNADER: För svenska elkunder uppgår den totala årlig kostnad för övertonsrelaterade störningar till 345 Mkr (UPN, 2006). Hårdast drabbad är verkstads- och processindustri.

4. OBALANS (OSYMMETRI)
Obalans är att spänningen i de tre faserna ej är lika. Den uppstår genom snedbelastning mellan de 3 faserna i ett 3-fassystem. Snedbelastningen orsakas av att 1-fasiga och 2-fasiga laster är ojämnt fördelade och lastar olika faser olika hårt. Obalans beräknas som kvoten mellan negativ och positiv fasföljdskomponent.

STÖRKÄLLOR: Problemen med obalans har på senare år ökat i takt med att större hushållsapparater, såsom tvättmaskiner och diskmaskiner, allt oftare är 1-fasiga istället för 3-fasiga. Andra källor till obalans kan vara tåg, ljusbågsugnar eller vridna transmissionsledningar.​​​​​​​

KONSEKVENSER: Strömmar i 0-ledare, uppvärmning, verkningsgraden i 3-fasmotorer minskar, spänningsomriktare som matas med osymmetrisk spänning kan ge upphov till övertoner.
​​​​​​​
KOSTNADER: Obalans medför maskinhaverier, förkortad livslängd på maskiner, samt ökade energiförluster mm. Kostnadsberäkningar för denna parameter saknas.