Ecobox Fastighet

Home/Ecobox Fastighet
Ecobox Fastighet 2017-04-10T14:04:04+00:00

Ecobox Fastighet är en universell ”Energy Efficiency Controller” för alla elektriska laster i kommersiella byggnader, fastigheter och industrier.

Systemet styr dynamiskt och stabiliserar spänningen som tillhandahålls till alla belastningar i anläggningen genom att generera omedelbar energibesparing på upp till 18%. Förbättring av elkvaliteten och minskar påfrestning på elektrisk utrustning. Vilket leder till förlängd livslängd och minimera stillestånd samt underhåll- och driftskostnader. Som en positiv bieffekt reducerar Ecobox Fastighet CO2-utsläppen som bidrar till att bevara miljön och minskad miljöpåverkan.

Övervaka din fastighet i realtid

Som en viktig del i lösningen för energibesparing finns en kontrollfunktion ”Remote Energy Management System” (EMS). Den övervakar din fastighet, drift- och underhåll samt analyserar.  Systemet finns i molnet och plattformen ger kundorienterad information som nås var som helst, när som helst i realtid och över alla plattformar.

Spänningsreglering:
Ecobox Fastighet reglerar den tillförda utspänningen, i området av 0% – 10% vid 1% steg och stabiliserar det på den nivå där utrustningen kommer att fungera mest effektivt. Utspänningen Nivån kan ställas in av användaren.

EcoBox Fastighet användningsområden

 • Bensinstationer
 • Hotell
 • Närbutiker och stormarknader
 • Restauranger, kaféer och snabbmatskedjor
 • Varuhus och butiker
 • Bostadsrätter och allmännyttan
 • Fitness center, skolor, gym, kontorsbyggnader och kylanläggningar
 • Sjukhus, kliniker och mer

Ecobox fördelar

 • Dynamisk spänningsstabilisering vid användardefinierad spänningsnivån
 • Högsta besparingar och minimala förluster med INV teknik
 • Kortaste ROI med konsekventa savingautomatic, mätningar av elektrisk konsumtion och sparande siffror skivade av dagar, veckor, månader och år
 • Interna automatiska Bypass skydd mot överbelastning, övertemperatur, saknad fas eller under spänning
 • Helt integrerad med SinuTecs Remote EMS, en Sakernas Internet plattform