Ecobox Motor

Home/Ecobox Motor
Ecobox Motor 2017-04-10T14:09:57+00:00

SinuTEC Ecobox Motor kontrollerar växelströmmen som används och stabiliserar samt optimerar till rätt spänning för att förbättra effektiviteten av variabla laster och motorer som körs vid konstanta hastigheter. Byggt runt patenterad teknologi tillhandahåller Ecobox Motor en ren sinusformad spänning när motorn startas och under normal drift. Ecoboxen övervakar kontinuerligt effektförbrukningen av motorn och minskar spänningen när motorbelastningen minskar, vilket medför förbättrad motorprestanda, livslängd och energieffektivitet.

Ecobox Motor användningsområden

  • Rulltrappor
  • Hissar

Huvudsakliga fördelar

  • Reducerad Spänning Starter (RVS ™) -teknik – möjliggör start av motorn vid en mycket låg startström
  • Förbättrad effekt
  • Förminskad strömförbrukning
  • Minskad KVA
  • Minskad KVAR
  • Ökad livslängd

Kan anslutas till övervakningssystemet EMS.