Miljö

Home/Miljö
Miljö 2017-05-08T15:43:33+00:00

SinuTEC bidrar till en renare värld 

SinuTECs avancerade teknik har utvecklats inte bara för finansiella besparingar, men ännu viktigare, mer miljövänlig användning av energi och en renare, grönare miljö.

Genom att hantera och minska el som behövs för belysning, elkonsumtion och industriella miljöer så spelar SinuTEC en viktig roll i hanteringen av en hållbar användning av el och CO2-utsläpp.

Företag som vill genomföra en grön miljöpolitik kan ta fördel genom SinuTEC i sina verksamheter, alla med en enkel utplacering av Ecobox, låg total ägandekostnad (TCO) och snabb avkastning på investeringen (ROI).
Med tiotusentals enheter som har installeras och som redan sparar el över hela världen, kan detta beräknas ha genererat en aggregerad besparing på över 2.000 GWh. Genom att minska elkonsumtionen så bidrar vi direkt genom att minska CO2-utsläppen med mer än 1.200.000 ton. SinuTECs produkter reducerar elkonsumtionen och spänningsvariationer. De minskar nätförluster- och  elkostnaderna. Detta möjliggör en hållbar användning av energi och finansiella besparingar. Långsiktigt tar vi till vara på vår miljö.

Minskade koldioxidutsläpp

Det visar sig vara mycket billigare, mer produktivt och tidsoptimerat att använda sig av spänningsoptimering än att bygga nya kraftverk. El är en av de största orsakerna till koldioxidutsläpp. SinuTECs Ecobox är det enklaste och sättet att minska giftiga koldioxidutsläpp.
SinuTEC avancerade lösning har utvecklats för att inte bara för finansiella besparingar, men mer viktigt att också bidra till mer effektiv användning av energi och en renare, grönare miljö. Genom att minska den elektriska förbrukningen, så minskar vi också direkt CO2-utsläppen i atmosfären.

 

Kontakta oss nu så hjälper vi dig/er mot en grönare och mer kostnadseffektiv energianvändning.