Övervakning – EMS

Home/Övervakning – EMS
Övervakning – EMS 2017-05-08T15:39:07+00:00

Övervakning – EMS 

Remote Energy Management och Control System (EMS) är heltäckande lösning för online-övervakning, kontroll och analys av storskaliga anläggningar via Ecobox över mobilnätet.

EMS bygger på en trådlös GSM / GPRS-teknik (kan även anslutas till andra system i fastigheten via modbus protokoll).

Remote EMS möjliggör webbåtkomst online och i realtid samt historiska data. Fjärrkonfiguration av alla systemparametrar och full konfiguration för att skicka larm och händelser via SMS eller e-post.

Funktioner EMS

Online dataåtkomst

All åtkomst av realtids data sker via valfri Internetläsare, allt ifrån en smartmobil, läsplatta eller dator. All åtkomst till systemet sker via det inbyggda behörighetssystemet. Användaren kan monitorera och analysera historiska data från alla anslutna enheter. All information han exporteras till Excel. Det är även möjligt att online konfigurera anslutna enheter.

Smart dataanalys

En ansluten enhet sparar alla tänkbara elektriska mätvärden med mycket hög precision. Historiska och realtidsvärden som t.ex elektrisk förbrukning och besparing sparas per dag, vecka, månad eller år för senare analys. Det är fullt möjligt att analysera mönster i elförbrukningen men även jämföra med andra valfria installationer för att upptäcka avvikelser och maximera energibesparingar.

Larm av onormala händelser

I det fall onormala händelser sker som t.ex ovanligt höga- eller låga elektriska laster kan systemet omedelbart larma via SMS eller e-post till valfri mottagare. Detta har historiskt visat sig vara en mycket värdefull funktion för våra tusentals anslutna kunder. Larmen går att skapa och underhålla av behörig personal.

Fördelar med EMS

  •  Maximerad elbesparing genom realtid, direktstyrning
  •  Online-kontroll av parametrar och fjärrkonfigurering
  •  Helt skyddade av GSM och VPN nätverkssäkerhet
  •  Software as a Service (SaaS) modellen kan byggas ut med minimal initial investering
  •  Exportera data till Excel för att bygga skräddarsydda rapporter för analys

 

Kontakta oss nu så hjälper vi dig/er mot en grönare och mer kostnadseffektiv energianvändning.