Övervakning i realtid

Home/Övervakning i realtid
Övervakning i realtid 2017-04-10T18:12:44+00:00

Remote Energy Management och Control System (EMS) erbjuder heltäckande lösningar för online-övervakning, kontroll och analys av storskaliga anläggningar via Ecobox över mobilnätet. EMS bygger på en trådlös GSM / GPRS-teknik.

Remote EMS möjliggör webbåtkomst till online och i realtid historiska data, fjärrkonfiguration av alla systemparametrar och full konfiguration för att skicka larm och händelser via SMS eller e-post.

Funktioner EMS

 • Online Data Access
 • Smart Data Analysis
 • Larm & Events
 • Skalbar lösning
 • Plug & Control
 • Datasäkerhet

Fördelar med EMS

 •  Maximerad elbesparing genom realtid, direktstyrning
 •  Online-kontroll av parametrar och fjärrkonfigurering
 •  Helt skyddade av GSM och VPN nätverkssäkerhet
 •  Software as a Service (SaaS) modellen kan utbyggnaden med aminimal initial investering
 •  Exportera data till Excel för att bygga skräddarsydda rapporter för analys