Teknik

Home/Teknik
Teknik 2017-04-10T12:04:48+00:00

SinuTec har fokuserat sina ansträngningar på energieffektiva system som kan installeras på befintlig infrastruktur och som omedelbart minskar energiförbrukningen på en daglig basis.

Ecobox är byggd runt en patenterad konstruktion och med hjälp av sofistikerade styralgoritmer ger SinuTECs produkter en optimerad och ren sinusformad spänning till lasten. Eco box kan med fördel installeras till alla typer av anläggningar. Ecobox använder spänningen som finns och omvandlar den till rätt spänning. Resultatet är att endast rätt mängd av energi förbrukas av anslutna enheter.

Historiskt om Europas elstandard

I Europa på sextiotalet förekom det två spänningarna i vägguttagen: 127 och 220 volt. Under 50-talet och 60-talet gick man i de flesta bostäder över till 220 volt.  För att standardisera spänningen i de olika länderna inom EU (CENELEC context) beslutades att spänningen på elnätet ska vara 230 volt överallt. Detta var en kompromiss mellan den kontinentala spänningen 220 Volt och 240 Volt i Storbritannien.

Dagens elstandard

För närvarande gäller i Europa 230 Volt (+10% / -10%). Varje anordning som saluförs på den Europeiska marknaden ska klara en spänning mellan 207 och 253 volt. Nyare utrustning är utformad för att fungera med den högre spänningen 230 volt, men äldre apparater och dimmerstyrd belysning fungerar dåligt med denna spänning. Strömstyrkan blir för hög och det produceras mer värme, vilket kommer att reducera livslängden hos din utrustning.
Vid 230 volt är spänningen mellan faserna 400 volt (tidigare 380 Volt). Det innebär att du kommer att betala onödigt mycket eftersom du använder mer ström än vad som verkligen är nödvändigt, för att få din utrustning att fungera korrekt.
På många ställen i Europa, är spänningen redan långt över 230 Volt och vissa fall även över 240 volt. Även då betalar man för mer effekt än nödvändigt, koldioxidutsläppet ökar och man får en ökad kostnad!

Fördelar med Ecobox

Ecobox eliminerar de negativa effekterna av onödigt höga spänningar
genom att minska spänningen (230/240 Volt eller 400/410 V) till (215/220 Volt eller 375/380Volt) så att all utrustning fungerar bra med den “gamla” spänningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Ecobox är ett energibesparande system som används för resistiva och/eller lämpliga induktiva belastningar i syfte att minska effektförbrukningen på ett tillförlitligt sätt.

Installationen av Ecobox medför följande fördelar:

  • Upp till 40 % energibesparing
  • Förlänger livslängden på anslutna enheter med upptill 30%
  • Sänker dina servicekostnader med upptill 30%
  • EMS™, Övervakning av din fastighet i realtid via internet
  • ROI på normalt 2-4 år
  • Livslängd 15 år, Serviceavtal som option
  • Stärker ditt företags miljöprofil

Ecobox ansluts direkt på sekundärsidan av en transformator eller till lämplig utgångar från en elcentral.